لینک دادن در پاورپوینت
How-to-link-from-one-PowerPoint-to-another-PowerPoint-1
لینک دادن دو فایل پاورپوینت به یکدیگر به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسلایدهای از پیش موجود، در زمان صرفه‌جویی نمایید. در این روش انتقال اسلایدها تقریبا یکپارچه است و درنهایت فایل ارایه مانند یک فایل ...
توسط
تومان