ماه
The effect of the moon on human behavior 1
این باور قدیمی که ماه روی رفتار انسان تأثیر دارد، ازسوی پزشکی مدرن رد شده؛ اما براساس برخی پژوهش‌های جدید، این نظریه ممکن است تاحدی واقعیت داشته باشد. تاثیر ماه روی رفتار انسان مرد ۳۵ ساله‌ای که در کلینیک روانپزشکی ...
The fake landing film on the moon is not scientifically possible 1
بسیاری معتقدند ناسا فرود انسان روی ماه را از طریق فناوری‌ های پیشرفته‌ ی تصویرسازی جعل کرده است؛ درحالی‌ که اثبات این ادعاها از نظر علمی امکان‌ پذیر نیست. آپولو 11 از فرود باشکوه فضاپیمای آپولو ۱۱ روی ماه نیم ...
Housing in the moon is dangerous 1
علی‌‌رغم موفقیت مأموریت‌‌های آپولو برای فرود انسان روی ماه ، واقعیت آن است که بشر زمان بسیار اندکی را روی خاک تیره‌ی این کره گذرانده است. از زمان موفقیت مأموریت آپولو ۱۱ در فرستادن نخستین انسان به سطح ماه تا ...
توسط
تومان