محیط کار
Google has banned political debate in the workplace 1
با افزایش نفوذ گوگل در اینترنت و جامعه، این شرکت از کارمندان خود خواسته است از بحث و گفت‌وگو درباره‌ی مسائل سیاسی خودداری کنند. ممنوعیت بحث سیاسی در محیط کاری گوگل به‌تازگی دستورالعمل‌های جدید خود به‌منظور ایجاد محیط کاری متنوع را ...
توسط
تومان