مضرات گندم
Familiarity with the properties and harms of wheat 1
گندم پر از املاح معدنی است. اگر خواستار جذب ويتامين های گوناگون هستيد، به سراغ گندم برويد. حريره گندم با شكر و بادام برای خونريزی سينه مفيد است. گندم، جلوی سرطان روده را می ‌گيرد.
توسط
تومان