موراکا
The best underwater hotels in the world 1
یکی از جالب‌ترین کارهای بشر، ساختن هتل‌ های زیبا و عجیب در زیر آب است.‌ وقت آن است که کمی از زندگی روی خشکی دوری کنید و سری به این هتل‌ ها بزنید! بهترین هتل‌ های زیر آب دنیا ما ...
توسط
تومان