گوگل ترنسلیت
Google translate support for five new languages 1
سرویس ترجمه‌ی گوگل ترنسلیت برای اولین بار از سال ۲۰۱۶، زبان‌های جدیدی به فهرست زبان‌های تحت پشتیبانی خود اضافه کرد.
توسط
تومان